Καλωσήλθατε στις προσωποποιημένες υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης Καλωσήλθατε στις προσωποποιημένες υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης

Οι σελίδες του MY.TEICRETE.GR προσφέρονται στα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης με σκοπό να προσφέρουν κεντρική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιδρύματος. 

Η πρόσβαση στις σελίδες της υπηρεσίες γίνεται ανάλογα με τον τύπο του χρήστη, ο οποίος καθορίζει και την κοινότητα στην οποία κατατάσσεται. Κατά συνέπεια ο χρήστες μπορεί να είναι φοιτητής, διδακτικό προσωπικό, είτε διοικητικό προσωπικό. Το είδος του χρήστη καθορίζει και την κοινότητα στην οποία ανήκει η οποία απολαμβάνει διαφορετικές υπηρεσίες.

Αυτή τη στιγμή στον δικτυακό τοπο του ΜΥ.ΤΕΙCRETE.GR υποστηρίζονται υπηρεσίες από το Κέντρο Δικτύων του ΤΕΙ Κρήτης και από ομόσπονδους ή φίλιους φορείς. Κεντρικές υπηρεσίες που προσφέρονται και φιλοξενούνται στο ΤΕΙ Κρήτης είναι οι παρακάτω:

 • Ηλεκτρονική τάξη: υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
 • Hλεκτρονικό ταχυδρομείο: διαδικτυακή διεπαφή 
 • Ιστολόγια: κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ιστολίγιο εντός του ΤΕΙ
 • Συζητήσεις: σημείο ανταλλαγής απόψεων μέσω του διαδικτύου
 • Διαχείριση  λογαριασμού: προβολή και μεταβολή των χαρακτηριστικών του λογαριασμού
 • Εγγραφές φοιτητών: πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφών
 • Σελιδοδείκτες: σύνολο από συνδέσμους και σημειώσεων κοινού ενδιαφέροντος για την κοινότητα
 • Υπηρεσίες καταλόγου της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης: για πρόσβαση στο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος

Υπηρεσίες ομόσπονδων φορέων είναι οι εξής

 • ΠΑΣΟ: ηλεκτρονική υπηρεσία για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • ΠΙΘΟΣ: υπηρεσία διαδικτυακής/συννεφικής αποθήκευσης αρχείων που απευθύνεται στους Έλληνες φοιτητές
 • Εύδοξος: υπηρεσία επιλογής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων
 • MSDNAA: υπηρεσία διαμοιρασμού λογισμικού από την Microsoft για την ακαδημαϊκή κοινότητα 
 • Άτλας: για την ανεύρεση και δήλωση πρακτικής άσκησης
 • Ψηφιακά πιστοποιητικά: για την ανάκτηση και χρήση ασφαλών πιστοποιητικών
 • Scopus: πρόσβαση στη γνωστή βάση αναφορών μέσω του διαχειριστικού τομέα του ΤΕΙ
 • Forrester research και Science direct: πρόσβαση στις υπηρεσίες των γνωστών εκδοτών
 • Νέα: σχετικά με ενημέρωση που αφορά τον τύπο του χρήστη, το τμήμα και τη σχολή στα οποία ανήκει
 • Βοήθεια: για την υποστήριξη προβλημάτων της πλατφόρμας

Άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες του Συλλόγου Ελληνικών Ακαδημακών Βιβλιοθηκών: για πρόσβαση στο περιεχόμενο που εκθέτει με τις υπηρεσίες του ο σύλλογος

Για την κοινότητα του διδακτικού προσωπικού προσφέρονται επίσης 

 • Τομείς eMail: Διαδικτυακή διεπαφή για πρόσβαση στους τομείς ταχυδρομείου για το προσωπικό και στον κεντρικό τομέα
 • Κινητικότητα: υπηρεσία για την κινητικότητα του προσωπικού του Ιδρυματος
 • Διαχείριση βιογραφικού σημειώματος: για τη διαχείριση της πληροφορίας βιογραφικού σημειώματος από τους καθηγητές την αναζήτηση από τους φοιτητές και την προβολή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο

Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο στην κορυφή της σελίδας και δεξιά.

Οκτώβριος, 2021


Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
1
9:45 πμ Lesson
2
9:45 πμ Lesson
3
9:45 πμ Lesson
4 [Εβδομάδα 40]
9:45 πμ Lesson
5
9:45 πμ Lesson
6
9:45 πμ Lesson
7
9:45 πμ Lesson
8
9:45 πμ Lesson
9
9:45 πμ Lesson
10
9:45 πμ Lesson
11 [Εβδομάδα 41]
9:45 πμ Lesson
12
9:45 πμ Lesson
13
9:45 πμ Lesson
14
9:45 πμ Lesson
15
9:45 πμ Lesson
16
9:45 πμ Lesson
17
9:45 πμ Lesson
18 [Εβδομάδα 42]
9:45 πμ Lesson
19
9:45 πμ Lesson
20
9:45 πμ Lesson
21
9:45 πμ Lesson
22
9:45 πμ Lesson
23
9:45 πμ Lesson
24
9:45 πμ Lesson
25 [Εβδομάδα 43]
9:45 πμ Lesson
26
9:45 πμ Lesson
27
9:45 πμ Lesson
28
9:45 πμ Lesson
29
9:45 πμ Lesson
30
9:45 πμ Lesson
31
9:45 πμ Lesson