Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

UserGuide

Γενικά #

Η δικτυακή προσωποποιημένη πύλη του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί μοναδικό (one stop) και έγκυρο σημείο αναφοράς για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω του οποίου έχουν πρόσβαση, με αυξημένα επίπεδα ασφάλειας, σε παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες με ένα αποκλειστικό (Single Sign On) για κάθε χρήστη κωδικό πρόσβασης (teicrete-id) πιστοποιημένο από τις κεντρικές υπηρεσίες καταλόγου (directory services) του Ιδρύματος.

Η λειτουργία της πύλης διευκολύνει σημαντικά τους χρήστες του ΤΕΙ Κρήτης στην ενημέρωση τους ώστε να ασκoύν αποτελεσματικά διαχειριστικές λειτουργίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαδικασίες μάθησης και οργανωτικό έργο, θέτοντας σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος και οι οποίες προσφέρονται ομοιόμορφα κάτω από μία κοινή ομπρέλα.

Οι σελίδες του my.teicrete.gr προσφέρονται στα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ Κρήτης με σκοπό να προσφέρουν κεντρική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Η πρόσβαση στις σελίδες των υπηρεσιών γίνεται ανάλογα με τον τύπο του χρήστη, ο οποίος καθορίζει και την κοινότητα στην οποία κατατάσσεται. Κατά συνέπεια ο χρήστες μπορεί να είναι:

 • φοιτητής,
 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό, είτε
 • διοικητικό προσωπικό.
Το είδος του χρήστη καθορίζει και την κοινότητα στην οποία ανήκει η οποία απολαμβάνει διαφορετικές υπηρεσίες.

Υπηρεσίες ΤΕΙ Κρήτης #

Αυτή τη στιγμή στον δικτυακό τόπο του my.teicrete.gr υποστηρίζονται υπηρεσίες από το Κέντρο Δικτύων του ΤΕΙ Κρήτης και από ομόσπονδους ή φίλιους φορείς. Κεντρικές υπηρεσίες που προσφέρονται και φιλοξενούνται στο ΤΕΙ Κρήτης είναι οι παρακάτω:

Ηλεκτρονική τάξη#

Η πλατφόρμα TEI of Crete - Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Hλεκτρονικό ταχυδρομείο#

Εντός του διαχειριστικού τομέα (domain) του ΤΕΙ Κρήτης προσφέρεται υπηρεσία επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους φοιτητές, τους ακαδημαικούς και το διοικητικό προσωπικό. Οι χρήστες εξυπηρετούνται μέσω χρήση προγραμμάτων που μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία (mail clients) καθώς και μέσω διαδικτιακών διεπαφών γνωστών και ως webmail.

Ιστολόγια#

κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό ιστολίγιο (blog) εντός του ΤΕΙ. Το ιστολόγιο εκτίθεται στο διαδίκτυο με URL που καθορίζεται από το όνομα χρήστη και συγκεκριμένα http://blog.teicrete.gr/εδώ-μπαίνει-το-username

Συζητήσεις#

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης προσφέρουν κεντρικό σημείο ανταλλαγής απόψεων μέσω του διαδικτύου, τη γνωστή υπηρεσία συζητήσεων, forums.

Διαχείριση λογαριασμού#

Κάθε χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού του στο ΤΕΙ μέσα από το αντίστοιχο εφαρμογίδιο που προσφέρεται για το σκοπό αύτο.

Εγγραφές φοιτητών#

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφών επιτρέπει στους φοιτητές να δηλώνουν συμμετοχή στις γραμματείες στις αρχές των ακαδημαϊκών ετών και να ανακτούν χρήσιμες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή τους πορεία, όπως για παράδειγμα αναλυτικές βαθμολογίες

Σελιδοδείκτες#

Η πύλη αξιοποιεί εφαρμογίδιο σελιδοδικτών (bookmarks) που αποθηκεύει σύνολο από συνδέσμους και σημειώσεων κοινού ενδιαφέροντος για την κάθε κοινότητα χρηστών

Υπηρεσίες καταλόγου της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης#

Μέσω της πλατφόρμας my.teicrete.gr προσφέρονται ακόμα υπηρεσίες για πρόσβαση στο περιεχόμενο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος

Υπηρεσίες τρίτων #

Εκτός από ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύσσονται και φιλοξενούνται εντός του ΤΕΙ η πύλη my.teicrete.gr προσφέρει και υπηρεσίες ομόσπονδων και φίλιων φορέων. Πρόκειται για εξωτερικούς φορείς που όμως αναγνωρίζουν τους χρήστες του ΤΕΙ και τους προσφέρουν υπηρεσία κατά κανόνα για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμμένα, προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

ΠΑΣΟ#

Πρόκειται για την ηλεκτρονική υπηρεσία που υλοποιεί ψηφιακά την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας.

ΠΙΘΟΣ#

Η υπηρεσία διαδικτυακής / συννεφικής αποθήκευσης αρχείων ΠΙΘΟΣ απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες φοιτητές και προσφέρει 50 GB αποθηκευτικό χώρο ανά λογαριασμό για ακαδημαϊκή αξιοποίηση

Εύδοξος#

Η υπηρεσία επιλογής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που πήρε το όνομά της από τον σπουδαίο μαθηματικό χρησιμεύει στη δήλωση των βοηθημάτων και των βιβλίων από τους σπουδαστές.

MSDNAA#

Με την εν λόγω υπηρεσία διαμοιρασμού λογισμικού η γνωστή εταιρία Microsoft προσφέρει δωρεάν το λογισμικό της για νόμιμη χρήση με ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Άτλας#

Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ μηχανοργανώνει την αναζήτηση, ανεύρεση και δήλωση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές

Ψηφιακά πιστοποιητικά#

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν ευρεία χρήση για την εξασφάλιση των επικοινωνιών και της ταυτότητας στην επικοινωνία. Το ΤΕΙ προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του να εκδόσουν και να χρησιμοποιήσουν τέτοια πιστοποιητικά.

Scopus Forrester research και Science direct#

Οι βάσεις βιβλιογραφικών αναφορών συγκεντρώνουν ακαδημαϊκό περιεχόμενο που μπορεί να αποβεί χρήσιμο σε όλα τα στάδια της ακαδημαϊκής πορείας των χρηστών το ΤΕΙ. Η πύλη προσφέρει πρόσβαση στις υπηρεσία αυτές μέσω του δικτύου του και έτσι δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιοποιήσουν περιεχόμενο που δεν θα μπορούσαν να προσπελάσουν εκτός του δικτύου του μια και οι συμφωνίες με τους εκδότες και τις βάσεις βασίζονται στη διαδικτυακή πρόσβαση.

Νέα#

Η πύλη my.teicrete.gr είναι ικανή να παρέχει στους χρήστες ενημέρωση που μπορεί να αφορά όλη την γκάμα ενδιαφερόντων και συγκεκριμένα
 • συρμούς γενικών νεών για το ίδρυμα
 • συρμούς που αφορούν προκυρήξεις και διαγωνισμούς
 • συρμούς που αφορούν την κοινότητα στην οποία ανήκει ο χρήστης
 • και τέλος, νέα που αφορούν τον κάθε χρήστη συγκεκριμένα, το τμήμα και τη σχολή στα οποία ανήκει. Το τελευταίο υλοποιείται μέσω από ειδικά εφαρμογίδια

Άλλες Υπηρεσίες #

Υπηρεσίες του Συλλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών#

Ο Σύλλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συγκεντρώνει την ευθύνει για την εξυπηρέτηση των βιβλιογραφικών αναγκών του ακαδημαϊκού δικτύου της χώρας. Σε αυτά τα πλαίσια συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις με εκδότες ακαδημαϊκού περιεχομένου και προσφέρει πρόσβαση σε περιεχόμενο που εκθέτει με τις υπηρεσίες του.

Βοήθεια και υποστήριξη#

Η διαδικτυακή πλατφόρμα my.teicrete.gr είναι ικανή να συνδέεται με τις υφιστάμενες υποδομές βοήθειας και υποστήριξης (helpdesk, task management) μέσω αντίστοιχου εφαρμογιδίου που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό

Για την κοινότητα του διδακτικού προσωπικού προσφέρονται επίσης #

Κινητικότητα#

Πρόκειται για την υπηρεσία που μηχανοργανώνει την κινητικότητα του προσωπικού του Ιδρύματος

Διαχείριση βιογραφικού σημειώματος #

Σύμφωνα με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο απαιτείται η δημοσιοποίηση των πρόσφατων βιογραφικών στοιχείων για τους καθηγητές. Η υπηρεσία που προσφέρεται από την πύλη my.teicrete.gr απαρτίζεται από τα εξής αλληλοσυμπληρούμενα δομικά τμήματα
 • εφαρμογίδιο συμπλήρωσης, αποθήκευσης και ενημέρωσης βιογραφικού
 • εφαρμογίδιο προβολής βιογραφικού σημειώματος
 • εφαγμογίδιο αναζήτησης βιογραφικών σημειωμάτων
 • διαδικτυακή υπηρεσία (web service) επικοινωνίας βιογραφικών ανα άτομο, τμήμα, σχολή
0 Επισυνάψεις
138607 Απόψεις
Μέσος όρος (2 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών