Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

PolicyAith

Κανονισμός Λειτουργίας Αιθουσών Διδασκαλίας#

Γενικές οδηγίες#

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο είναι αναρτημένο στο εξωτερικό μέρος της πόρτας εισόδου της κάθε αίθουσας.

Τα χρονικά διαστήματα εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου οι αίθουσες παραμένουν κλειδωμένες. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των αιθουσών γίνεται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες και/ή από το προσωπικό ασφαλείας.

Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής στις αίθουσες διδασκαλίας και στους κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται αυστηρά η αναγραφή συνθημάτων και/ή η αφισοκόλληση στους κοινόχρηστους χώρους και στις αίθουσες διδασκαλίας, όπως και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που φθείρει ή καταστρέφει το κτίριο.

Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου.

Οδηγίες για τους εισηγητές#

Ο εισηγητής κάθε μαθήματος είναι υποχρεωμένος να διδάσκει αυτοπροσώπως και δεν έχει το δικαίωμα να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση απουσίας του, υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως τους σπουδαστές για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Ο εισηγητής είναι υπεύθυνος ώστε κατά τη διάρκεια του μαθήματος να επικρατεί τάξη, ευπρέπεια και πειθαρχία.

Σπουδαστές που θορυβούν ή δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος ανακαλούνται στην τάξη από τον εισηγητή και σε περίπτωση υποτροπής αναφέρονται στον Διευθυντή της ΣΤΕΦ.

Οδηγίες για τους σπουδαστές#

Οι σπουδαστές οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας την ώρα έναρξης του μαθήματος. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσής τους, οφείλουν να περιμένουν έως το επόμενο διάλειμμα ώστε να εισέλθουν στην αίθουσα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στην αίθουσα κατά την διάρκεια της διδασκαλίας. Η έξοδος των σπουδαστών από τις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από φοιτητές οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τον διδάσκοντα.

Κατά τα διαλείμματα δεν επιτρέπονται οι θορυβώδεις εκδηλώσεις. Επίσης, απαγορεύονται οι ανάρμοστες χειρονομίες και χειροδικίες, οι λογομαχίες, οι διαξιφισμοί, οι βωμολοχίες, κλπ.

Στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται αυστηρά:

  • η κατανάλωση τροφίμων/ποτών,
  • η χρήση κινητών τηλεφώνων,
  • το κάπνισμα.
0 Επισυνάψεις
12899 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών