Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης

12to13config

Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία του ακαδημαϊκού έτους 2012-13#

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Κρήτης (πράξη 1268, 6ο θέμα 19-6-2012 ) για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ισχύουν οι εξής εκπαιδευτικές διαδικασίες:

  • Στο χειμερινό εξάμηνο θα διδαχθούν τα μαθήματα των εξαμήνων 1ου, 3ου, 5ου και 7ου και όσα άλλα είναι προαπαιτούμενα. Η πρώτη εξεταστική περίοδος των μαθημάτων αυτών θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2013 και η δεύτερη εξεταστική περίοδος το Σεπτέμβριο του 2013.
  • Στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 θα διδαχθούν τα μαθήματα των εξαμήνων 2ου, 4ου και 6ου και όσα είναι προαπαιτούμενα. Η πρώτη εξεταστική περίοδος των μαθημάτων αυτών θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013 και η δεύτερη εξεταστική περίοδος το Σεπτέμβριο του 2013.
  • Στα εργαστηριακά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο θα εγγραφούν οι νεοεισαχθέντες φοιτητές καθώς και λοιποί φοιτητές που οφείλουν τα εργαστηριακά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου. Επιβάλλεται τα Τμήματα να δημιουργήσουν εργαστηριακές ομάδες μόνο για νεοεισαχθέντες και εργαστηριακές ομάδες για παλαιούς φοιτητές με βάσει τον αριθμό των εισακτέων αλλά και τη πείρα του προηγούμενου εξαμήνου που αφορά τους μη νεοεισαχθέντες φοιτητές.
  • Στα θεωρητικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου ή στη θεωρία μεικτών μαθημάτων, εγγράφονται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων που τα οφείλουν και επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.
  • Κατ' εξαίρεση και μέχρι αναθεωρήσεως των προγραμμάτων σπουδών τα προαπαιτούμενα μαθήματα θα διδάσκονται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, ανεξάρτητα του εξαμήνου σπουδών που είναι τοποθετημένο το μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα τα οποία διδάσκονται το χειμερινό εξάμηνο θα εξετάζονται δυο φορές κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου (1η και 2η εξεταστική). Τα προαπαιτούμενα μαθήματα τα οποία διδάσκονται το εαρινό εξάμηνο θα εξετάζονται δυο φορές. Μία κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και μία κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου (1η και 2η εξεταστική).
  • Αν οι φοιτητές έχουν μέχρι 32 (*) ώρες (υποχρεωτικών ή κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων), προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μπορούν να δηλώσουν όλα τα μαθήματα ανεξαρτήτως εξαμήνου που διδάσκονται και να εξεταστούν σε αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι στα μαθήματα που δεν διδάσκονται το εξάμηνο που δηλώνονται ο σπουδαστής έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς τουλάχιστον μια φορά.
  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν χρήση της απόφασης του Συμβουλίου ΤΕΙ Κρήτης για βελτίωση της βαθμολογίας σε μαθήματα που επιθυμούν, μπορούν να τα δηλώσουν/υποβάλουν αίτηση και να εξεταστούν σε αυτά ανεξάρτητα του εξαμήνου που διδάσκονται τα μαθήματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης αυτής, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους (οφείλουν μαθήματα συνολικής διάρκειας 20 ωρών).

(*)Πράξη 1278 25ο θέμα /11-10-2012 (Μετατροπή δήλωσης τελευταίων μαθημάτων)

0 Επισυνάψεις
11687 Απόψεις
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
Σχόλια

Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Σπίτι σελιδοδεικτών

Σπίτι σελιδοδεικτών